ĐẦU GHI HÌNH DEEPINMIND HIKVISION IDS-9616NXI-I8/S

- Nhận dạng khuôn mặt cho luồng hình ảnh lên đến 16 kênh 4MP hoặc luồng video 8 kênh 2MP; - Hỗ trợ 32 thư viện khuôn mặt, lên đến 100.000 hình ảnh khuôn mặt trên mỗi thư viện và hỗ trợ tổng cộng 100.000 hình ảnh. - Lọc cảnh báo giả để phát hiện hành vi lên đến 16 kênh (băng qua đường, xâm nhập, lối vào vùng và lối ra vùng thiết lập cảnh báo) - Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Hỗ trợ giao thức: IPv4/ IPv6 GIÁ THAM KHẢO: 72.925.000

Image Description

TNV

  • Nhận dạng khuôn mặt cho luồng hình ảnh lên đến 16 kênh 4MP  hoặc luồng video 8 kênh 2MP;
    - Hỗ trợ 32 thư viện khuôn mặt, lên đến 100.000 hình ảnh khuôn mặt trên mỗi thư viện và hỗ trợ tổng cộng 100.000 hình ảnh. 
    - Lọc cảnh báo giả để phát hiện hành vi lên đến 16 kênh (băng qua đường, xâm nhập, lối vào vùng và lối ra vùng thiết lập cảnh báo) 
    - Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10 
    - Hỗ trợ giao thức: IPv4/ IPv6

GIÁ THAM KHẢO: 72.925.000

Share: