HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VINADDNS CHO ĐẦU GHI CÓ DDNS VÀ SỬA ĐƯỢC IP MÁY CHỦ

Hướng dẫn các bạn cài đặt tên miền vinaddns trên đầu ghi hình có cho phép sửa đổi máy chủ theo máy chủ của vinaddns, trong trường hopjwf không cho phép sửa đổi, vui lòng xem video dành cho thiết bị không sửa đổi ddns máy chủ

Image Description

TNV

Hướng dẫn các bạn cài đặt tên miền vinaddns trên đầu ghi hình có cho phép sửa đổi máy chủ theo máy chủ của vinaddns, trong trường hopjwf không cho phép sửa đổi, vui lòng xem video dành cho thiết bị không sửa đổi ddns máy chủ

Share: