Hướng dẫn cấu hình Vinaddns trên máy tính windown

Chào các bạn, đây là tool cấu hình Vinaddns.com trên Windown, các bạn có thể xem và thực hiện giống trong Video

Image Description

TNV